‘สตางค์โปร’ ยันสินทรัพย์ลูกค้าปลอดภัย ยังสามารถดำเนินการฝากถอน – ซื้อขายได้ตามปกติ ไม่มีนโยบายหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ลูกค้า
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ Satang Pro ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าสตางค์โปรยังสามารถดำเนินการฝากถอน – ซื้อขายได้ตามปกติ

สินทรัพย์ทุกประเภทรวมถึงเงินบาทของท่านยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย และบริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด การซื้อขายและฝากถอนสินทรัพย์ทุกประเภทยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่มีนโยบายนำสินทรัพย์ของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่ขัดกับความปลอดภัยสูงสุดของสินทรัพย์ท่าน ทางบริษัทขอยืนยันว่าสินทรัพย์ของท่านยังคงปลอดภัย